Vereniging Groen Rechts

Op 28 juli 2016 is de vereniging Partij Bonte Koe is opgericht in Amsterdam. Dit jaar hebben we de vereniging en partij omgedoopt naar Groen Rechts. En die naam hebben wij ook gemeld bij de Kiesraad.

De vereniging is ‘volledig rechtsbevoegd’ zodat wij met onze naam op kandidatenlijst en stembiljet te komen. De Kiesraad zegt hierover:

Iedereen kan een partij oprichten. De Kieswet stelt geen eisen aan de oprichting van een politieke partij. Veruit de meeste politieke partijen kiezen voor een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid. Als een partij echter mee wil doen aan de verkiezingen met haar naam boven de kandidatenlijst en op het stembiljet, dan moet zij die eerst laten registreren bij het centraal stembureau voor de betreffende verkiezing. Een van de voorwaarden voor registratie is dat het moet gaan om een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Gegevens Groen Rechts

  • Registratienummer bij de Kamer van Koophandel, het KVK-nummer, is 66559464.
  • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 856607927.
  • Postadres: postbus 94559, 1090 GN, Amsterdam
  • Doel: de vereniging  heeft  ten  doel zich als politieke partij in te spannen voor de verwezenlijking van de beginselen die nader door het bestuur worden vastgesteld en het daarop te baseren programma.
  • Bestuur: voorzitter: A.D. van Reenen, secretaris Frank Zwager en penningmeester Wayne Craig.
  • Beloningsbeleid: de bestuursleden krijgen krijgen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning. Zij krijgen eventueel wel een onkostenvergoeding.
  • ANBI: vanaf 28 juli 2016 is Groen Rechts (aanvankelijk onder de naam Partij Bonte Koe) een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent een gunstige aftrek van de belasting.
  • Bij opheffing wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling.
  • Verslaglegging: Groen Rechts is in 2016 opgericht (aanvankelijk onder de naam Partij Bonte Koe). Over 2020 zullen wij een verslag opstellen en dit op de website publiceren, inclusief een financiële verantwoording.

Contact: u kunt direct telefonisch contact met ons opnemen door te bellen met 06-12416846. Vragen en opmerkingen zijn daarnaast welkom via info@partijgroenrechts.nl.