Manifest Groen Rechts

Den Haag functioneert niet goed en democratisch genoeg. De problemen waar we voor staan worden niet echt opgelost. Lobbypartijen hebben te veel macht. Het vertrouwen in Den Haag en media is daarom nog nooit zo laag geweest. Veel Nederlanders hebben het gevoel geen grip te hebben op hun leven. Wij hebben Groen Rechts opgericht om het verschil te maken in Den Haag. We moeten de problemen te lijf gaan zoals we altijd hebben gedaan: pragmatisch en samen, met alle Nederlanders. Gelijkheid en transparantie zijn daarvoor noodzakelijk. En waar we staan? We zijn groen-rechts & pragmatisch links. 

Uitdagingen

Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, terrorisme, tegenstellingen in de maatschappij, privacy, economie, zorg, de EU. Dit zijn grote onderwerpen die je goed moet bespreken en dan echt aanpakken. Dat gebeurt veel te weinig. Met de begroting zijn wij het braafste jongetje van de klas, maar op de andere terreinen krijgen wij nu de rekening gepresenteerd. In onze reacties op ‘Den Haag’ lijken wij vaak te vergeten dat wij burgers de ‘eigenaren’ van Nederland zijn. Wij vallen niet hiërarchisch onder de overheid o.i.d. Nederland is van ons. Wij staan ons belastinggeld en onze stem af aan een aantal ‘gekozenen’, in ruil voor goed en democratisch bestuur.

Den Haag functioneert niet goed genoeg

Den Haag functioneert alleen niet goed en democratisch genoeg. Lobbypartijen hebben veel te veel, onzichtbare, macht en schrijven ons soms letterlijk de wet voor. Het vertrouwen in de overheid, politieke partijen en media is hierdoor nog nooit zo laag geweest als nu. Veel kiezers hebben het gevoel dat vóór hen en niet námens hen wordt beslist. Conclusie: ons geld en onze stem worden niet goed besteed, en de besluitvorming is niet democratisch, transparant en goed genoeg. En dat geldt ook voor de EU.

Samenwerking: eendracht maakt macht

Het kan anders, en dat heeft veel te maken met onze identiteit. Wij hebben Nederland namelijk vanaf het begin samen opgebouwd. Eerst met terpen, en daarna de dijken; eerst in kleine groepjes, later met het hele dorp. Nog later in groepen dorpen en waterschappen, maar altijd gestuurd door de praktijk en het gemeenschappelijke belang. We hebben ons nooit teruggetrokken op de hogere zandgronden om het water vrij spel te laten. We hebben ‘het tij gekeerd’. We zijn nu wéér burgers die een dijk nodig hebben, of willen integreren, of willen ondernemen, of betaalbare zorg willen. Een deel van de Nederlanders lijkt zich nu terug te trekken op hun eigen terp. Dat is een logische reactie, want het is ook veel wat er op ons afkomt. Wij van Groen Rechts denken alleen dat dat geen echte oplossing is. We moeten de problemen te lijf gaan zoals we altijd hebben gedaan: pragmatisch en samen.

Transparantie

De overheid zelf zal beter en democratischer moeten gaan functioneren, zowel in Nederland als in de EU. Belangrijke voorwaarde om weer vertrouwen en draagvlak te krijgen is transparantie. Dat betekent dat burgers veel meer inzicht moeten krijgen hoe de regering, parlement en andere instituten echt functioneren. Wordt ons geld goed besteed, hebben wetten het gewenste effect, welke salarissen en onkostenvergoedingen zijn terecht, heeft iedereen een even grote kans, houden instituties zich aan de regels (wetten, privacy)? Ook moet er een verplicht lobbyregister komen voor heel ‘Den Haag’, naast lobby-paragrafen bij alle wetten en maatregelen.

Gelijkheid

De Grondwet spreekt over ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.’ Maar die gelijkheid is er niet meer in de zorg, in het onderwijs, in de economie en op andere terreinen. Wij denken dat het slimmer is om de tegenstellingen te verkleinen en om ook de achterhoede mee te krijgen. We hebben immers iedereen nodig om die dijken te bouwen, en dus die problemen te lijf te gaan in de integratie, zorg, werkeloosheid. We zijn er daarom voor mensen met alle opleidingen, inkomens, afkomst en geloof. Nederland is van ons, maar Nederland is ook van ons allemaal!

Wij zijn een Groen Rechts

Het is duidelijk dat we Nederland en de EU niet aan de huidige politici, partijen en beleidsmakers kunnen overlaten! Wij zijn daarom een pragmatische nieuwe partij gestart. We zijn met zijn allen ondertussen een bont gezelschap geworden, dat op zoek is naar een gemeenschappelijke identiteit. Een onmisbaar onderdeel van de oplossing is daarom een zelfbewuste Nederlandse identiteit, die duidelijk maakt waar we voor staan. De partijen die zich er nu zo druk over maken in de media hebben die identiteit de afgelopen tientallen jaren zelf verkwanseld. Als naam voor de partij hebben we gekozen voor Groen Rechts: stevig, no nonsense, een bont gezelschap, Nederlands. En waar we staan? We zijn groen-rechts & pragmatisch links.

Landelijke verkiezingen 15 maart 2017

Groen Rechts gaat meedoen aan de komende parlementsverkiezingen op 15 maart 2017 en wil daar zoveel mogelijk zetels halen. Vervolgens willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in de regering. Wij willen het verschil maken dat zo hard nodig is.

Doet u mee?

En daarom is de vraag eigenlijk heel simpel: vindt u ook dat er iets moet gebeuren? En ziet u tussen de huidige politieke partijen het antwoord ook niet? Doe dan mee! Dan gaan we samen het verschil maken.
– Vertel uw familie en vrienden over Groen Rechts; bel ze, vertel het tijdens de verjaardagskoffie of gebruik de knoppen onderaan deze pagina.
– Schrijf u in voor de e-mail nieuwsbrief; bovenaan elke pagina rechts.
– Steun ons financieel; elke bijdrage is welkom!

De uitgebreide versie van dit manifest kunt u hier lezen en downloaden. In ons Programma vindt u de uitwerking van onze ideeën.